Onze Diensten

Diensten
 • Het overbrengen van de overledenen van het sterfadres naar het rouwcentrum of de moskee naar keuze.
 • Het leveren van een uitvaartkist.
 • Het regelen van rouw- en volgauto’s
 • Het regelen van opbaring in een rouwcentrum, thuis of moskee.
 • Het regelen van crematie/begrafenis.
 • Het verzorgen van bloemstukken.
 • Het verzorgen van overlijdens bericht op lokale radio.
 • Het begeleiden van de familie bij een eventuele visumaanvraag indien er familie uit een ander land moet overkomen.
 • Het verzorgen van de overlijdens akte.
 • Het transporteren van de overledene naar land van herkomst.
 • Het verstrooien van As op zee in een oplos urn, op dezelfde dag nog.
 • Het zoeken van een Pandit/Imam.
 • Het verzorgen van een grafsteen.
 • Het begeleiden van de bewassing/Ghuzoel.
 • Het compleet bewassingspakket
 • Het begeleiden van de bewassing
 • Alle pooja Samaan, mala, ghee, smagrie en nauw op de dag van crematie

Aakhri Bidaai is een uitvaartonderneming die gespecialiseerd is in uitvaarten voor allochtonen.

FromTo

Hindoe diensten

 • Het verstrooien van as op zee in een oplosurn (het kan ook met de familie), op land en ook binnen
  een dag.

FromTo

Moslim diensten

 • Het helpen zoeken van een een imam
 • Het overbrengen van de overledene op brancard van het sterfadres naar de moskee
 • Het regelen van de opbaring in de moskee
 • Het verzorgen van een grafsteen.